Kódy k očkování budou pacientům dávat specialisté 15 odborností

Kódy k přednostnímu očkování proti covidu-19 budou pacientům dávat od středy ambulantní specialisté z 15 odborností, například onkologové, diabetologové, kardiologové nebo plicní lékaři. Vyplývá to z informací na webu Sdružení ambulantních specialistů. Nárok budou mít jen ministerstvem zdravotnictví přesně definované skupiny pacientů, kterým při onemocnění covidem hrozí větší riziko těžkého průběhu nemoci.

Možnost vybrat pacienty mladší 65 let, kteří se od středy budou moci registrovat k očkování, budou mít dále také lékaři z odborností alergologie, klinická imunologie, endokrinologie, gastroenterologie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, lékařská genetika, nefrologie, neurologie nebo vnitřní lékařství.

Ne všichni pacienti, kteří do jejich ordinací docházejí, budou mít ale na přednostní očkování nárok. Ministerstvo zdravotnictví spolu se sdružením lékařů specialistů vybralo nejen konkrétní diagnózy, ale také podrobně definovalo stav nebo léčbu pacienta, který má na dřívější očkování, než by v jeho věku příslušelo, nárok.

Chroničtí pacienti se budou hlásit přes registrační systém na webu ministerstva, zadají tam unikátní kód. „Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona,“ varují na webu ambulantní specialisté. Pak musí přinést přímo na očkování ještě jakoukoliv svou lékařskou zprávu, která diagnózu potvrzuje.

Z pacientů s diabetem neboli cukrovkou budou mít nárok ti léčení léky antidiabetiky nebo inzulinem. Musí mít alespoň jednu další nemoc, která jejich stav zhoršuje, například ischemickou chorobu srdeční, arteriální hypertenzi, chronickou ledvinonou nedostatečnost nebo plicní onemocnění s mírnou nebo žádnou fibrózou.

Nárok zvyšuje také obezita s BMI nad 35. Například u člověka měřícího 175 centimetrů to znamená váhu vyšší než 108 kilogramů. Vysoký krevní tlak je důvodem pro přednostní očkování jen u pacientů léčených dvěma a více různými léčivy.

Doporučeno je také přednostně očkovat pacienty s idiopatickou plicní nebo cystickou fibrózou, chronickou obstrukční plicní nemocí druhého nebo vyššího stupně, bronchiektázií, těžkým astmatem, rakovinou plic nebo spánkovými poruchami dýchání s domácí léčbou. Očkovat se budou také pacienti využívající dialýzu, se sníženou renální funkcí nebo onemocnění ledvin léčeném imuposupresivy.

Z nemocí jater vzniká nárok pacientům s cirhózou nebo pokročilou fibrózou, léčenými imunosupresivy, nádory jater a žlučových cest nebo s chronickým jaterním onemocněním v kombinaci s obezitou. Vakcínu bude možné dříve podat také lidem se srdečním selháním, ischemickou chorobou srdeční, chlopenními vadami, kardiomyopatií, onemocnění plicní cirkulace nebo lidem, kteří prodělali plicní embolii.

U pacientů s rakovinou se počítá s přednostním očkování těch, kteří mají plánovanou nebo podstupují protinádorovou léčbu nebo u nich byla v posledním roce ukončená. Kromě lidí s nádory se mohou očkovat také hematoonkologiští pacienti. Nárok mají také hematologičtí pacienti nebo lidé po transplantaci ledviny, srdce, plic, jater, kostní dřeně, střeva, slinivky břišní nebo kmenových buněk včetně čekajících na transplantaci na čekací listině.

Očkovat přednostně se budou také lidé s neurosvalovými chorobami, s vážným postižením hybnosti, se zánětlivými nemocemi postihujícími nervový systém nebo s vzácnými nemocemi nervového systému.

V dalších fázích bude možné kódy dávat také osobám o ně pečujícím, lidem se vzácnými genetickými onemocněními, nemocemi oslabujícími imunitní systém nebo poruchami, které znemožňují dodržovat protiepidemická opatření jako jsou například mentální retardace, poruchy autistického spektra, demence nebo psychotické poruchy, například schizofrenie nebo porucha s bludy.

Uveřejněno s laskavým svolením ČTK.