O nemoci

Chronické onemocnění ledvin je onemocnění se závažnými zdravotními a sociálními důsledky. Většinou netkví příčina poškození v ledvinách samotných, ale původ onemocnění může být v oblasti kardiovaskulární (například vysoký krevní tlak) nebo metabolické (cukrovka, obezita) anebo cévní (ateroskleróza).  Pokud není onemocnění včas rozpoznáno a léčeno, může způsobit nevratné poškození funkce ledvin, které má za následek jejich definitivní selhání (ledvinné selhání) s nutností náhrady jejich funkce.

V počátečních stadiích obvykle onemocnění nečiní nemocnému žádné subjektivní obtíže a tak bývá často diagnostikováno pozdě. S nárůstem civilizačních onemocnění se počet nemocných s chronickým onemocněním ledvin a přidruženými komplikacemi stále zvyšuje. Statistiky hovoří o každoročním 3% nárůstu pacientů s ledvinným selháním. I když se často jedná o pacienty ve věku nad 60 let, mohou se mezi pacienty dialyzačních středisek nebo transplantačních center objevit i jedinci mladšího věku nebo dokonce i děti, kterým ledviny poškodila vrozená porucha.

Péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin je velmi nákladná, protože spočívá nejen v léčbě ledvin samotných, ale také všech přidružených onemocnění. Pacientům, kteří dojdou až do fáze ledvinného selhání, tato situace značně změní život. Musejí se adaptovat na požadavky doživotní léčby, která se pro ně stává jedinou možností, jak mohou přežít. Přestože již dnešní medicína nabízí hned několik způsobů řešení, je pro pacienta, který se musí seznámit s novými okolnostmi své choroby, často dost těžké se rychle zorientovat a nalézt pro sebe nejvhodnější metodu, která mu bude nejlépe vyhovovat. Pacienti dnes mají na výběr tyto metody:

  • Transplantaci ledviny
  • Hemodialýzu na středisku – léčba pomocí dialyzačního přístroje
  • Peritoneální dialýzu, kterou si mohou provádět doma buď ve variantě ruční, nebo automatizované
  • Domácí hemodialýzu – léčba pomocí dialyzačního přístroje, která se nyní připravuje i v České Republice

S nutností docházení na dialyzační léčbu vyvstává u většiny pracujících nemocných problém, jak sladit časově náročnou terapii se zaměstnáním i volnočasovými aktivitami. Mnozí pacienti se s novou situací těžko smiřují a mohou mít i psychologické problémy. Kromě únavy, nespavosti, nechutenství a dalších průvodních jevů onemocnění, jsou navíc konfrontováni s nutností dodržovat poměrně přísnou dietu a pitný režim. Mnoho pacientů s ledvinným selháním se shoduje na tom, že jejich onemocnění ovlivnilo život celé jejich rodiny. V poradně se budeme věnovat jednotlivým tématům a přinášet užitečné rady pro pacienty i jejich rodiny, které jim pomohou žít i při takto závažném onemocnění poměrně normální život.

ledvina