Naše projekty

Realizované projekty

  • Kulatý stůl k sociálním podmínkám dialyzovaných pacientů
  • Rozhovor v časopise Péče pro mne

Plánované projekty

  • WKD 2016

Světový den ledvin připadá v roce 2016 na 10. březen a bude v souladu s celosvětovým konceptem věnován tématu ledvinných onemocnění u dětí se zaměřením na prevenci a včasné rozpoznání poruch ledvin u dětí. Na finální podobě projektu nyní společně s partnery pracujeme a věříme, že také v roce 2016 naplánujeme akce, které nebudou mít jen osvětový rozměr, ale i praktické výsledky v podobě včas nalezených patologických nálezů a realizovaných konzultací v nefrologických ambulancích po celé ČR.