Vedení spolku

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. Předsedou Spolku byl dne 2. 2. 2015 na prvním zasedání zvolen Ing. Jaroslav Andrle.


Jaroslav Andrle

Původním povoláním je chemik, dlouhá léta pracoval ve státní službě, po skončení aktivní činnosti ve státní správě pracoval ve farmaceutickém průmyslu, kde měl také možnost uplatnit zkušenosti v oboru chemie. Po onemocnění ledvin nemohl dva roky najít práci. V současné době pracuje jako koordinátor Národní rady osob se zdravotním postižením pro Prahu.
Selhání ledvin, které jej zasáhlo před třemi lety, mělo velký vliv na jeho profesní život. Do té doby měl perspektivní a zajímavou pozici ve farmaceutickém průmyslu. Po nástupu na hemodialýzu chtěl v práci pokračovat. Práce pro pacientská sdružení práce naplňuje nejen proto, že sám je jedním z pacientů s chronickým onemocněním, ale také proto, že má možnost se setkávat s lidmi s podobným osudem a pomáhat jim. I to byl jeden z důvodů, proč v r. 2015 založil pacientskou organizaci CiKáDa.

Více o povinnostech a činnosti předsedy Spolku se můžete dočíst ve Stanovách spolku.