Veletrh neziskových organizací NGO Market

Premiéra účasti CiKáDy na veletrhu neziskových organizací NGO Market. Dne 27. dubna se konal v Fórum Karlín 17. ročník NOG Marketu, kde neziskové organizace mají možnost prezentovat své aktivity. Nejedná se o veletrh pouze pro neziskové organizace sdružující zdravotně postižené občany. Na veletrhu prezentovaly své aktivity spolky ze všech oblastí společenského života.

V průběhu přípravy jsme se zaměřili hlavně na propagaci. Ta je klíčová. Proto je nesmírně důležité, aby se o naší pacientské organizaci dozvěděla ta správná cílová skupina
lidí.
Velké zkušenosti jsme neměli, přesto se nám podařilo připravit výstavní stánek tak, aby¨každý návštěvník NGO Marketu si nás všimnul a zastavil. To se také stávalo celkem často. Velký zájem byl i o propagační matriály, které přibližovaly činnost CiKáDy Asociace pacientůs onemocněním ledvin. Největším přínosem pro nás byl ale fakt, že se nám podařiloproniknout do povědomí lidí o tom, že existuje spolek, který se věnuje lidem, kteří žijís onemocněním ledvin, lidi, kteří se potýkají s problémy v sociální oblasti, v oblasti pracovního uplatnění na trhu práce.

Zdravotní péče dialyzovaných pacientů je na vysoké úrovni, to bezesporu, přesto se dialyzovaní pacienti setkávání s nepochopením svého okolí, mají problém dosáhnout na sociální dávky. V současné době se setkáváme s tím, že dialyzovanými pacienty se stávají čím dál tím mladší pacienti, kteří řeší úplně jiné problémy¨např. vzdělávání, pracovní uplatnění a další oproti dialyzovaným pacientům staršího tedy důchodového věku. Zástupci naší Asociace se měly možnost na veletrhu seznámit s činností jiných organizací věnující se zdravotně postiženým a tak získaly inspiraci, jak dále v propagaci naší Asociaci.

Účast naší Asociace na veletrhu neziskových organizací NGO Market byl pro nás prospěšný. Určitě se zúčastníme dalšího již 18. ročníku veletrhu neziskového sektoru NGO Market.

M3367S-4507
Předseda spolku Ing. Jaroslav Andrle  při propagaci CiKaDy.