Světový den ledvin 2023

Na čtvrtek 9. března připadá Světový den ledvin. Jde o kampaň, která má upozornit na to, že 10 až 15 % světové populace trpí určitou formou onemocnění ledvin. Letošní světový den ledvin je ve znamení hesla – prevence je základ.

 

Významný dopad katastrofálních událostí, ať už lokálních (zemětřesení, záplavy, válka, extrémní počasí) nebo globálních (pandemie COVID-19), ovlivňuje fungování a životní podmínky komunity jako celku, z definice má za následek jednu nebo více z následujících důsledků: lidské, materiální, ekonomické a ekologické ztráty a dopady.  Ti postižení chronickým onemocněním, z nichž pacienti s ledvinami představují více než 850 milionů lidí na celém světě, jsou těmito poruchami zvláště postiženi, protože možnost přístupu ke správným diagnostickým službám, léčbě a péči je značně ohrožena.

 

Nepřenosné nemoci (NCD), mezi které patří kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, rakovina, hypertenze, chronická plicní onemocnění a chronická onemocnění ledvin (CKD), jsou celosvětově hlavními příčinami úmrtí a postižení. V případě mimořádných událostí patří tato skupina pacientů mezi nejzranitelnější v populaci vzhledem k jejich trvalým požadavkům na důsledně koordinovanou péči – péči, která je často celoživotní.

V posledních letech poskytla pandemie COVID-19 jasný příklad problémů, kterým čelí systémy zdravotní péče při poskytování základních zdravotnických služeb pacientům s NCD. Dopad COVID-19 na zdravotnický systém vytvořil další tlak na tuto zranitelnou populaci, která se musela vypořádat s rizikem nákazy při návštěvě zdravotnických zařízení, nebo dokonce s pozastavením či zrušením péče mimo COVID-19 z důvodu omezení kapacity zdravotnických služeb.

Nepřenosné nemoci NCD (kardiovaskulární choroby, rakovina, cukrovka a chronické respirační onemocnění) jsou příliš často nesprávně vnímány jako důsledek špatného životního stylu. Přesto se odhaduje, že 55 % celosvětové zátěže NCD je připisováno nemocem mimo tuto skupinu, jako je onemocnění ledvin. Kromě toho výše jmenované nepřenosné nemoci jsou často spojeny s onemocnění ledvin, které mnohdy koexistují.

Proto je pro pacienty s ledvinami důležité:

  • Věnovat pozornost prevenci, léčbě nepřenosných nemocí, včetně onemocnění ledvin
  • Využít nabídky specializovaných ordinací, které provádějí vyšetření funkčnosti ledvin
  • Důsledně dbát pokynů lékařů při zjištění onemocní ledvin

Na závěr:

Využijte velkorysosti preventivných prohlídek (mimo jiné zdravotní pojišťovny je ochotně podporují) a choďte pravidelně na preventivní kontroly ke svému praktickému lékaři, můžete tím zachránit nejen své ledviny, ale i srdce a cévy a prodloužit si tak život ve zdraví.