Světový den ledvin 2022 – zdraví ledvin pro všechny

 

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je běžné a škodlivé: trpí jím 1 z 10 dospělých lidí na celém světě, a pokud se neléčí, může být smrtelné. Zatímco včasná detekce umožňuje péči o onemocnění a léčbu, která pomáhá předcházet morbiditě a úmrtnosti a zlepšuje nákladovou efektivitu a udržitelnost, úmrtnost související s onemocněním ledvin se každoročně zvyšuje a předpokládá se, že do roku 2040 bude 5. hlavní příčinou úmrtí. Přetrvávající a pokračující CKD existuje znalostní mezera, která je prokazatelná na všech úrovních zdravotnictví.

Společný řídící výbor Světového dne ledvin prohlásil rok 2022 za rok „ Zdraví ledvin pro všechny“.  Konkrétně nás všechny vyzývá, abychom pracovali na překlenutí mezer ve znalostech k lepší péči o ledviny. Kampaň 2022 se zaměří na úsilí o zvýšení vzdělání a povědomí o zdraví ledvin a na snížení tvrdošíjně vysoké mezery ve znalostech o CKD na všech úrovních péče o ledviny.

 

Překleňte mezeru ve znalostech a získejte lepší péči o ledviny

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je běžné a škodlivé: trpí jím 1 z 10 dospělých lidí na celém světě, a pokud se neléčí, může být smrtelné. Zatímco včasná detekce umožňuje péči o onemocnění a léčbu, která pomáhá předcházet morbiditě a úmrtnosti a zlepšuje nákladovou efektivitu a udržitelnost, úmrtnost související s onemocněním ledvin se každoročně zvyšuje a předpokládá se, že do roku 2040 bude 5. hlavní příčinou úmrtí. Přetrvávající a pokračující CKD existuje mezera ve znalostech, která je prokazatelná na všech úrovních zdravotní péče;

  • Komunita – Mezi překážky lepšího porozumění zdraví ledvin patří složitá povaha informací o onemocnění ledvin, nízká základní informovanost, omezená zdravotní gramotnost, omezená dostupnost informací o chronickém onemocnění ledvin a nedostatečná připravenost učit se.
  • Zdravotnický pracovník – Další překážkou, kterou je třeba pro zajištění větší informovanosti překonat, je cílenější vzdělávání lékařů, kteří mají na starosti zdravotní stav pacientů.
  • Tvůrci politiky v oblasti veřejného zdraví – A konečně, CKD je globální hrozbou pro veřejné zdraví, ale ve vládních agendách v oblasti zdraví je obvykle na nízké úrovni ) s politickými závazky týkajícími se programů týkajících se nepřenosných nemocí, které se soustředí převážně na čtyři hlavní nemoci – kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, diabetes a chronická onemocnění dýchacích cest.

Tato mezera ve znalostech dusí boj proti onemocnění ledvin a zvyšuje s tím spojenou úmrtnost.

Společný řídící výbor WKD vyzývá všechny na celém světě, aby si nejen byli vědomi nemoci, ale aby aktivně věděli, jaká jsou opatření týkající se zdraví jejich vlastních ledvin. Například jaký mají krevní tlak a jaké jsou cíle léčby. Je to příčina, která zahrnuje nás všechny v ledvinové komunitě po celém světě – lékaře, vědce, sestry a další poskytovatele zdravotní péče, pacienty, administrátory, odborníky na zdravotní politiku, vládní úředníky, nefrologické organizace a nadace. Všichni si musí být vědomi způsobů, kterými může větší pozornost věnovaná ledvinám v nastavení vládních politik vést k velkým přínosům jak pro pacienty, tak pro rozpočty na zdravotní péči.

 

Navíc,

  • Povzbuzujte širokou veřejnost, aby přijala zdravou stravu a životní styl (přístup k čisté vodě, cvičení, zdravá strava, kontrola tabáku a prevence změny klimatu), aby si udrželi dobré zdraví ledvin, déle zachovali funkci ledvin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a zvýšili celkové obecné povědomí o této nemoci. význam ledvin
  • Rozšiřte vzdělávání pacientů s ledvinami (včetně praktických rad o dietě a životním stylu), abyste umožnili pacientům, jejich pečovatelským partnerům a jejich podpůrným systémům dosáhnout zdravotních výsledků a životních cílů, které jsou smysluplné a důležité pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin, včetně selhání ledvin.
  • Uznat právo pacientů a pečovatelů být schopni posoudit, pochopit a používat zdravotní informace související s chronickým onemocněním ledvin
  • Vyžadovat od poskytovatelů zdravotní péče o ledviny a pacientských organizací, aby nabízeli informace související s chronickým onemocněním ledvin podle různé úrovně zdravotní gramotnosti.
  • Povzbuzovat a podporovat lékaře primární péče, aby zlepšili rozpoznávání a léčbu pacientů s chronickým onemocněním ledvin v celém jeho spektru od prevence a včasné detekce chronického onemocnění ledvin až po sekundární a terciární prevenci a péči o selhání ledvin
  • Začlenit prevenci chronického onemocnění ledvin a selhání ledvin do národních programů nepřenosných nemocí pro komplexní a integrované služby, které jsou zásadní pro zlepšení včasné detekce a sledování péče o ledviny na úrovni země
  • Informovat politiky o dopadu onemocnění ledvin a selhání ledvin na zdraví jejich voličů a související zátěži na rozpočty/systémy zdravotní péče, aby podpořili přijetí politik a přidělování zdrojů, které se vypořádají s globální zátěží onemocnění ledvin a zajistí dobrý život s onemocněním ledvin