Prázdninová dialýza

I se selháním ledvin se dá cestovat po celém světě
V České republice se v dialyzačních střediscích léčí téměř sedm tisíc
pacientů s chronickým selháním ledvin, a řadíme se tak mezi evropské
státy s nejvyšším procentem dialyzovaných. Pro tyto pacienty znamená
jejich nemoc pravidelnou návštěvu dialyzačního střediska nebo domácí
léčbu třikrát týdně vždy na dobu až pěti hodin. Přesto pro tyto lidi není
problém cestovat.
Možnost strávit několik dnů nebo i týdnů mimo domov či dialyzační středisko je u
dialyzovaného pacienta odborníky vítána a žádoucí. Pacient má takto možnost na
čas "vypnout" z běžného životního stereotypu, odpočinout si, navázat nové
kontakty či přátelství. Pro zahraniční cesty slouží bezplatná služba Prázdninová
dialýza, která umožňuje pacientům vycestovat takřka do celého světa
v jakémkoli ročním období. Službu využívá každoročně řada nemocných
s chronickým selháním ledvin z České republiky, ale také zahraniční turisté, kteří
přijíždějí k nám.
Mezi nejoblíbenější destinace patří Chorvatsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko a
Itálie, ale také jednotlivé regiony České republiky. Zahraniční dialyzovaní pacienti
nejčastěji vyhledávají péči dialyzačního střediska v Mariánských Lázních a Karlových
Varech. „Naše služby využívají jak tuzemští, tak zahraniční pacienti, a to
zejména z Ruska a Německá. Lázně Karlovy Vary a Jáchymov lákají k
pobytu, navíc i Krušné hory a památky na Karlovarsku jsou hojně
navštěvovány. Pro velký zájem je potřeba domlouvat termín s dostatečným
předstihem, protože pak se může stát, že bude naše kapacita naplněna a
budeme muset pacienta odmítnout, což samozřejmě děláme velmi neradi a
zatím zcela výjimečně,“ uvádí MUDr. Dagmar Fričová, primářka dialyzačního
střediska Fresenius NephroCare v Karlových Varech.
Ať už se jedná o dovolenou kdekoli ve světě nebo služební cestu či návštěvu
příbuzných, v rámci služby Prázdninová dialýza je pacientům zajištěn servis
zahrnující pomoc s výběrem dialyzačního střediska, konzultace ohledně
dokumentů, zdravotní zprávy a kopie výsledků vyšetření, které je nutno doložit,
a také komunikaci s dialyzačním střediskem v zahraničí koordinátory služby
Prázdninová dialýza. Pacienti 25 českých dialyzačních středisek sítě Fresenius
NephroCare mají na výběr ze všech kontinentů, více než 120 zemí a 3 690
středisek po celém světě, kde společnost zajistí cestujícím pacientům stejný
standard kvality dialyzační péče, na jaký jsou zvyklí z domova.
„Prázdninová dialýza zažívá v poslední době velký rozvoj, a to je dobře. I
dialyzovaní pacienti mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas i s
dialýzou nejen na kmenovém dialyzačním středisku. Situace pacienta,
kterému selžou ledviny, je dosti složitá a náročná i na psychickou stránku.
Možnost cestovat je jednou z možností, jak zmírnit negativní důsledky
dialýzy a podle možností umožňuje pacientům pokračovat v aktivním
životě s dialýzou,“ říká pacient na dialýze a předseda pacientské organizace

sdružující lidi s onemocněním ledvin CiKáDa Jaroslav Andrle, a dodává: „Velmi
dobré zkušenosti mám s dialýzou na Slovensku, v Maďarsku nebo v
Chorvatsku. Dokonce jsou i takoví “odvážlivci”, kteří absolvovali dialýzu v
exotických destinacích jako jsou Keňa, Mexiko či Thajsko.“
Asistenční služby spojené se zprostředkováním Prázdninové dialýzy doma i v
zahraničí jsou poskytovány zdarma. Platba za léčbu závisí na konkrétních
podmínkách země – buď je léčba bezplatná (placena prostřednictvím Evropského
průkazu pojištěnce) nebo se spoluúčastí z ceny léčby, anebo je hrazena v plné
výši (většinou země mimo EU a v soukromých střediscích v rámci EU). Pokud
středisko nepřijímá Evropský průkaz pojištěnce, příslušnou cenu dialýzy zaplatí
pacient v hotovosti nebo platební kartou. Cenu za dialýzu se dozví již při výběru
střediska. Zdravotní pojišťovna pak na základě dokladu o zaplacené částce vrátí
pacientovi částku, která se rovná výši úhrady za dialýzu v České republice.
Další informace o službě Prázdninová dialýza naleznou pacienti či jejich rodinní
příslušníci v pacientském časopise Péče pro mne, prostřednictvím pacientské
organizace CiKáDa a na internetových stránkách dialýza.cz a nephrocare.cz.

Kontakt pro média:
Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.
Telefon: +420 273 037 916
E-mail: pr.cz@fmc-ag.com