Očkování proti COVID-19 u osob v dialyzačním programu.

 

V současné době je hodně diskutována otázka očkování proti COVID-19 naší populace. Pacienti v dialyzačním programu patří mezi nejvíce ohrožené skupiny pacientů. Třikrát týdně absolvují dialýzu, pohybují se v kolektivu pacientů ať v sanitkách nebo přímo na dialyzačním pracovišti. V současné době se na dialyzačních střediscích daří dodržovat všechna potřebná opatření, tak aby nedocházelo k přenosu infikovaných pacientů. Pro infikované pacienty jsou vyčleněny samostatné prostory, kde je jim poskytnuta nezbytná hemodialýza. Proto je velmi důležité tyto pacienty očkovat v první linii. Česká nefrologická společnost ve svém prohlášení vyzdvihuje nutnost očkování této skupiny pacientů. Cituji:“ Nemocní s CKD5 (chronic kidney disease stupeň 5) jsou považováni za nemocné zvlášť ohrožené závažným průběhem nemoci COVID-19 a proto by měli být při vakcinaci upřednostněni. Zdravotníci o ně pečující mají rovněž co nejdříve podstoupit vakcinaci, protože mohou představovat vektor onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví ČR přislíbilo očkovat obě výše zmíněné kategorie v první vlně očkování.

V případě nemocných pacientů, kteří jsou na dialýze, se všeobecně předpokládá zhoršená účinnost vakcinace. Proto i nadále dialyzovaní pacienti a jejich blízké kontakty, kteří budou proočkovány vakcínou proti COVID-19 musí dodržovat všechna vládní opatření ke snížení nákazy.

Vzhledem k rychlosti očkování jsou obavy, že se nepodaří nejohroženější skupinu obyvatel, to jsou senioři nad 65 let, včas proočkovat. Proto se obrátil výbor Národní rady osob se zdravotním postižením na ministra zdravotnictví s otevřeným dopisem, kde apeluje na mimo jiné na zřízení mobilních očkovacích jednotek, které by dojížděli do míst s nemocnými pacienty, kteří nejsou schopni se do očkovacích center z důvodu různých postižení dostavit. U pacientů, kteří jsou zařazeni v dialyzačním programu, se předpokládá očkování na dialyzačních střediscích, kam docházejí.

Očkování není povinné, záleží na každém z nás, zda se necháme očkovat proti COVID-19 nebo ne. Z provedených průzkumů má zájem o očkování většina pacientů v dialyzačním programu.  A to je jistě dobře.