OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (výčet níže), můžete se nechat očkovat na těchto místech:

 

od 24. března 2021 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte

❷ u vašeho praktického lékaře

❸ ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče)

 

 

KDO:


 • osoby s chronickým onemocněním
  (viz tabulka na další straně) na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem – od 24. března 2021
 • osoby starší 70 let

 

Chroničtí pacienti s nižším rizikem těžkého průběhu covid-19 a osoby pravidelně a dlouhodobě pečující

o chronicky nemocnou osobu budou očkované v další fázi s vyšší dostupností dávek.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Registrací přes centrální rezervační systém k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno.

 

 POTŘEBUJETE PORADIT?

Odpovědi na dotazy týkající se rezervačního systému, problémů s přihlašováním a dalších technických a zdravotnických záležitostí najdete na webu:

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz

REGISTRACE

registrace.mzcr.cz

 1. Zadejte do rezervačního webu své telefonní číslo.
 2. Na něj vám přijde PIN, který pak zadáte do systému.
 3. Otevře se vám formulář.
 4. Vyplňte údaje o své osobě, vyberte si své místo očkování a zaklikněte volbu osoba s chronickým onemocněním.

 

Zadejte do registračního formuláře kód, který vám byl poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nacházíte (na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem).

 

 1. Odešlete žádost.

 

REZERVACE

 1. Po výzvě z očkovacího místa dostanete SMS s PIN2

k provedení rezervace k samotnému očkování na webu

rezervace.mzcr.cz

 1. Pomocí čísla pojištěnce, což je rodné číslo, a obdrženého PIN2 si termín

 

 1. Vyberte si datum a čas prvního očkování, na místě, které jste si při registraci vybral/a. Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje sám na stejném očkovacím místě. Na provedení rezervace máte 72 hodin.

Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.

Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká.

Popřípadě se obraťte na e-mail podpory:

covid-podpora@nakit.cz

Nebo na infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.

 

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

KDO:

 • pacienti, u nichž lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu covid-19 je obdobné riziku u osob starších 70 let – pacienti s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*
 • osoby starší 70 let

 

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni, žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích látek

a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

 

* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti

covid-19 vyžádat doporučení onkologa.

 1. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 2. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 3. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným
 4. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 5. Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více
 6. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví.

 

 

Tento způsob očkování je pro dispenzarizované pacienty možný pouze v některých vysoce specializovaných centrech. Informujte se prosím na webových stránkách zařízení či u svého lékaře.

Od 24. března 2021 bude očkování chronických pacientů vysoce specializovaných center probíhat přihlášením v centrálním rezervačním systému pomocí kódu, který pacienti obdrží od specializovaného pracoviště či ambulantního specialisty (možnost 1).

KDO:

 • hospitalizovaní pacienti starší 65 let
 • pacienti s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (stejné jako u možnosti 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

revize 6 ke dni 2021_03_20