Nejkompaktnější čistička odpadu: Jak fungují ledviny?

Ledviny vypadají jako obří fazole s rozměry 12 x 6 cm. Jsou sice v páru, ale pravá je položena o něco níže než levá, a jedna může převzít všechny funkce té druhé. Denně přefi ltrují 200 litrů krve, očištěnou ji vracejí zpět do oběhu a toxické látky vylučují močí.

Patří k nejdůležitějším orgánům v těle a zároveň k nejsofistikovanějším a nejdůmyslnějším. Čistí tělo až do momentu, pokud fungují alespoň z 15 procent. Pak je nutná terapie. Onemocněním ledvin trpí přibližně každý 10. člověk na planetě a ročně ve světě zemře na jejich selhání 3 000 000 lidí.

I v Česku žije odhadem 1 000 000 lidí s onemocněním ledvin a přibližně 10 000 z nich potřebuje náhradu funkce ledvin. Avšak průměrná doba čekání na transplantaci od zemřelého dárce se pohybuje kolem 12 měsíců. Co všechno nevíte o ledvinách?

ČÍSLA ROSTOU

431… Tolik lidí v Česku bylo v březnu 2021 na čekací listině pro transplantaci ledviny. A číslo stále stoupá. Na vině je fakt, že se onemocnění ledvin neprojevuje bolestí a většina příznaků je pro laiky snadno zaměnitelná za jiné zdravotní potíže.

Zásadní roli proto hraje screening v rámci preventivních kontrol, který dokáže plíživé onemocnění odhalit pomocí laboratorního rozboru moči a krve. Na možnosti prevence a informovanost o moderních léčebných postupech upozorňuje projekt Zdravé ledviny, který odstartoval při příležitosti Světového dne ledvin 8. března 2021.

Dokud nejsou odhaleny odchylky od běžných hodnot při laboratorním vyšetření moči a krve, mnoho pacientů považuje své potíže za projevy jiných onemocnění nebo za běžný diskomfort. Kašel a dušnost, vysoký krevní tlak, únava, nevolnosti nebo svědění kůže jsou příznaky, kterými se nemocné ledviny ozývají, avšak bývají přehlíženy.

Pouhou symptomatickou léčbou ale nedochází k oddalování progresu pravé příčiny onemocnění ledvin, které může vyústit v selhání a dovést pacienty až k nutnosti dialýzy a transplantace.

LEDVINA OD ŽIJÍCÍHO DÁRCE JE KVALITNĚJŠÍ

V ČR bylo v roce 2020 provedeno celkem 443 transplantací ledvin. Pouze u 6 % případů (28 pacientů) bylo možné transplantovat ledvinu od žijícího dárce. Přitom průměrná doba funkce ledviny od žijícího dárce je výrazně delší, protože je kvalitnější. „Z celkového počtu 272 transplantací, které jsme v IKEM provedli v roce 2020, byla ledvina od žijícího dárce transplantována pouze 25 pacientům,“ říká prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie a vedoucí Transplantační laboratoře IKEM.

Pro dárce jsou dlouhodobá zdravotní rizika po darování ledviny minimální (0,5–1 %), neboť druhá ledvina plnohodnotně převezme funkci ledviny odebrané. Dárci tak žijí kvalitním životem bez zásadních omezení, stejně jako před darováním. „Velice důležité je však dodržování správné životosprávy a pravidelných ročních kontrol v transplantačním centru, zahrnujících vyšetření ledvinné funkce, krevního tlaku a případných rizikových faktorů, zejména albuminurie,“ doplňuje MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM.

SCREENING: ZÁKLAD PREVENCE

Rizikových faktorů pro vznik chronického či akutního onemocnění ledvin je přitom celá řada. Některé je možné ovlivnit zdravým životním stylem, tedy omezením konzumace alkoholu a tuků, nekouřením a dostatečným pohybem a příjmem tekutin. Nepříznivě na ledviny působí také nadužívání některých léků, jako jsou volně prodejné přípravky proti bolesti nebo antibiotika. Dále je to obezita, špatně kompenzovaná cukrovka, srdeční a cévní onemocnění, choroby močového ústrojí a epizody akutního poškození ledvin v důsledku otrav, infekcí a šokových stavů. Nejen příčinou, ale i projevem onemocnění ledvin může být vysoký krevní tlak v hodnotách nad 140/90 mmHg.

U části pacientů pak může být onemocnění ledvin dědičné, nebo způsobené vrozenou vývojovou vadou močového ústrojí. „Onemocnění se může vyvinout i u jedinců, kteří dodržují zdravý životní styl, např. v důsledku genetické dispozice, prodělané infekce či již existujícího chronického onemocnění. Proto je velmi důležitý screening u praktického lékaře,“

apeluje MUDr. Rajnochová Bloudíčková.

Léčba chronického onemocnění ledvin závisí na jeho příčině i míře poškození ledvin a specifická terapie patří do rukou specialisty. Některá onemocnění nelze zcela vyléčit, je možné pouze zastavit a kontrolovat jejich aktivitu, např. u systémových chorob či glomerulonefritid (postižení ledvinných klubíček – glomerulů).

■ Ledviny čistí tělo od odpadních látek, které se v těle tvoří při zpracovávání potravy nebo při práci svalů.

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ LEDVIN?

  • cukrovka (diabetes mellitus)
  • vysoký krevní tlak (hypertenze)
  • ateroskleróza a zúžení tepen ledvin (ischemická choroba ledvin)
  • ischemická choroba srdeční, srdeční selhání
  • glomerulonefritidy
  • dědičné choroby – polycystóza, Alportův syndrom
  • dlouhodobá obstrukce vývodných močových cest (např. kámen, nádor, zvětšená prostata, zúžená močová trubice)
  • vezikoureterální reflux (urologický problém)
  • dlouhodobé nadužívání léků (např. analgetika)
  • nádorové onemocnění ledvin

RIZIKOVÉ FAKTORY

hypertenze – vysoký krevní tlak může být nejen příčinou, ale i důsledkem onemocnění ledvin. Za vysoký krevní tlak považujeme hodnoty ≥140/90 mmHg. cukrovka – především déletrvající a špatně kompenzovaná onemocnění srdce a cév – ateroskleróza, srdeční selhání

obezita chronické onemocnění ledvin v rodině nadužívání některých léků – nejčastěji léky proti bolesti (Ibuprofen), některé typy antibiotik a antivirotik, chemoterapeutika

epizody akutního poškození ledvin – toxické (léky, chemické látky, jedy), infekce, šokové stavy onemocnění močového ústrojí – vrozené vývojové vady, poruchy odtoku moči s opakovanými močovými infekcemi nezdravý životní styl – kouření, nadužívání alkoholu, nedostatečná fyzická aktivita, nadměrný příjem živočišných tuků, nedostatečný příjem tekutin

„Ledviny mohou být postiženy proděláním onemocnění covid-19. Buď v rámci těžkého průběhu onemocnění jako takového (tzv. akutní poškození ledvin), nebo přímým cytopatickým působením viru na ledvinové buňky.“

MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM

Když se ledviny plní cystami

Začíná docela nenápadně – bolestí zad, vyšším tlakem a zvětšováním břicha – až pak se může zjistit, že jde o polycystickou chorobu ledvin autosomálně dominantního typu (PCHLAD). V České republice se nemoc týká přibližně 5000 lidí. Je nejčastějším dědičným onemocněním ledvin.

Více než polovina pacientů s polycystickými ledvinami dospěje mezi 50. až 70. rokem života do fáze selhání, kdy je třeba zahájit dialýzu nebo podstoupit transplantaci. „Dosud jsme měli k dispozici léčbu zaměřenou pouze na příznaky a striktní léčbu vysokého krevního tlaku. Nově je pacientům s rychle postupujícím onemocněním k dispozici moderní terapie, která oddaluje selhání ledvin v průměru o 6,5 roku,“ říká prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin a přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze. Vzhledem k tomu, že léčba je v Česku dostupná krátce, a také proto, že poslední rok jsou nefrologická pracoviště zahlcena pacienty s covid-19, ji zatím ve specializovaných centrech užívají „pouze“ desítky pacientů. „Reálná potřeba je určitě o dost vyšší, v řádu až několika stovek pacientů. Předpokládáme tak, že v dalších letech počet lidí na této terapii poroste,“ doplňuje prof. Tesař s tím, že léčba se soustředí do sedmi specializovaných nefrologických pracovišť, a to Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, IKEM a fakultních nemocnic v Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Brně.

Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu způsobuje, že se v ledvinách tvoří cysty, jejich počet neustále roste, ledviny ztrácejí svůj původní tvar a cysty postupně nahradí funkční tkáň ledvin. Ty tak postupně chřadnou, až přestanou fungovat úplně a je třeba jejich činnost nahradit. Nemoc se vyvíjí desítky let, u některých pacientů ale může onemocnění postupovat rychle a k nezvratnému selhání ledvin dochází dříve než 10 let od diagnózy, často ve středním věku. Podle MUDr. Rajnochové Bloudíčkové, vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM, je PCHLAD čtvrtou nejčastější příčinou nezvratného selhání ledvin, vedoucí k transplantaci. „K této chorobě se často vážou další specifické komplikace, které jsou dány postižením dalších orgánů v rámci této diagnózy,“

vysvětluje MUDr. Rajnochová Bloudíčková. Nejčastější bývá postižení jater, které může vyústit až do obrazu tzv. mechanického syndromu, jehož jediným řešením bývá buď izolovaná transplantace jater, nebo častěji kombinovaná transplantace jater a ledviny. Závažnými projevy může být i krvácení do mozku či prasknutí aorty. „Specifikem PCHLAD jsou také infekce cyst, mnohdy recidivující, které významně snižují kvalitu života těchto nemocných.“ V případě selhání ledvin bývá u pacientů s PCHLAD nejvhodnějším řešením transplantace od žijícího dárce, nejlépe od geneticky příbuzného. Problémem je ale dědičnost, kdy bývá zpravidla onemocněním postižena polovina rodiny. „Riziko přenosu nemoci na dítě činí 50 %. Pouze 10 % jsou nové mutace, které se předtím nikdy v rodině nevyskytly. Pokud lidé vědí, že se v jejich rodině taková nemoc objevuje, měli by se zavčas nechat vyšetřit, aby chorobu podchytili včas. Než se nemoc plně rozvine, nacházíme ji spíše náhodně při ultrazvukovém vyšetření, nebo z přítomnosti krve v moči, zánětů močových cest či ledvin nebo kvůli vysokému tlaku z nejasných příčin,“ popisuje doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D., z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze.

■ Ledviny jsou párový orgán velikosti sevřené pěsti, uložený po stranách páteře v břišní dutině.

■ Na světě je 12,5 milionu lidí s polycystickou chorobou, pacienti tvoří 8–10 % dialyzovaných, a nemoc je tak čtvrtou nejčastější příčinou chronického selhání ledvin.

5 mýtů o ledvinách,

ve kterých musíte mít jasno

Jejich onemocnění většinou nebolí. Ale když už se nějak projeví, může být na léčbu pozdě, pak přichází na řadu dialýza nebo transplantace. Přesto existují polopravdy a mýty – ty největší vyvracíme spolu s odborníky…

MÝTUS 1:

ONEMOCNĚNÍ LEDVIN JE VZÁCNÉ

Není. Asi vás to překvapí, ale podle statistik přibližně 11 000 pacientů ročně v Česku podstoupíhemodialýzu, při které se mimotělně čistí krev, protože jejich ledviny tuto funkci už nezvládají. Z toho přibližně 7000 pacientů se musí léčit dlouhodobě. Podle dat České nefrologické společnosti bývá selhání ledvin až ve 40 % případů způsobeno jejich poškozením v důsledku cukrovky. Může být také důsledkem vysokého krevního tlaku, některých chorob ledvin nebo imunologických onemocnění, která ledviny poškozují. O chronické selhání jde u takových pacientů, kteří potřebují dialyzační léčbu delší než tři měsíce.

MÝTUS 2:

POKUD MÁM K ONEMOCNĚNÍ LEDVIN DĚDIČNOU PREDISPOZICI, STEJNĚ S TÍM NIC NEUDĚLÁM

Uděláte. Neplatí, že se onemocnění ledvin rozvine u každého, kdo k němu má dědičnou predispozici nebo je v rizikové skupině. Riziko lze snižovat především zdravým životním stylem. Tedy racionální stravou bez nadbytku tuků, dostatečným příjmem tekutin (2–2,5 l/den) a pohybem (10 000 kroků denně), omezením alkoholu a nekouřením. Také je vhodné nepřehánět užívání volně prodejných analgetik, jako je Ibuprofen.

MÝTUS 3:

NIKDO POŘÁDNĚ NEVÍ, CO VLASTNĚ ZPŮSOBUJE ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Možných příčin onemocnění ledvin je skutečně poměrně mnoho, nicméně dvě nejčastější jsou vysoký krevní tlak a cukrovka. Oba tyto stavy mohou mít na ledviny negativní vliv tím, že poškozují jejich drobné cévy. Mezi další příčiny patří různá onemocnění kardiovaskulárního systému, glomerulonefritidy (postižení ledvinných klubíček – glomerulů), obezita, choroby močového ústrojí a epizody akutního poškození ledvin v důsledku otrav, infekcí a šokových stavů.

MÝTUS 4:

JEDINÝM ŘEŠENÍM PŘI ONEMOCNĚNÍ LEDVIN JE DIALÝZA

Není pravda, že dialýzu potřebuje každý pacient s onemocněním ledvin. Onemocnění ledvin je progresivní nemoc – zhoršuje se tedy postupně a v raných stadiích se jeho postup zpomaluje dietou (s omezením bílkovin a soli) a pomocí léků. Správně volenou terapií v rukou odborníka – nefrologa – je možno u řady lidí rozvoj onemocnění zpomalit a užívat si plnohodnotný život. Proto je důležitá včasná diagnóza a rychlé zahájení léčby. Dialýza nebo transplantace přichází na řadu v případě selhání ledvin.

MÝTUS 5:

DAROVAT LEDVINU JE RISKANTNÍ

Potřebuje-li váš blízký novou ledvinu, informujte se u jeho nefrologa o možnosti dárcovství, případně se obraťte přímo na transplantační centrum ve vašem okolí. Pro dárce jsou dlouhodobá zdravotní rizika po darování ledviny malá (0,5–1 %), přesto jsou celoživotně sledováni v transplantačním centru v ročních intervalech. V drtivé většině je život dárce s jednou ledvinou stejně kvalitní a bez omezení jako před darováním, neboť zbylá ledvina plnohodnotně převezme funkci ledviny odebrané.

 

Uveřejněno v časopisu 21. stolení