Na novou ledvinu se v Česku průměrně čeká 90 dní

Před 55 lety v tehdejší Československé socialistické republice lékaři provedli první úspěšnou transplantaci ledviny. Od té doby dostalo náhradní ledvinu více než 13 400 nemocných. Průměrná čekací doba na novou ledvinu je u nás kolem 90 dnů.

Ročně v Česku lékaři transplantují novou ledvinu zhruba 450 až 500 pacientům. Z čehož asi v desetině případech přijmou nemocní ledvinu od živých dárců, nejčastěji rodinných příslušníků. Loňská transplantační aktivita ledvin však kvůli pandemii koronaviru zpomalila.

Podle předsedy České transplantační společnosti [ČPS] a přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Vladislav Třeška se v některých transplantačních centrech odběry ledvin od živých dárců úplně zastavily.

„Dárce je zdravá osoba a jeho nemocniční nákaza koronavirem by mohla vést ke zbytečným až život ohrožujícím komplikacím,“ vysvětlil.

Celkový počet transplantovaných ledvin byl 443, cca šest procent tvořily ledviny od živých dárců. Podle údajů z Koordinačního střediska transplantací [ KST ] loni ani jednu transplantaci ledviny od živého dárce neprovedli v centrech v Brně, Motole, Ostravě a Olomouci.

S novou ledvinu žijí pacienti kolem 14 let

Ledviny se u nás transplantují již 55 let. Podle Třešky udělaly tyto operace od svých počátků obrovský pokrok. Průměrná střední doba, po kterou transplantované ledviny fungují, je kolem 14 let a 85 procent příjemců náhradní ledviny žije minimálně pět let.

Hemodialýzu v Česku ročně podstoupí 11 tisíc pacientů

Zvyšuje se zároveň i počet transplantací u lidí se selháním funkce ledvin, kteří ale ještě nemusejí docházet na dialýzu. Výsledky transplantací u těchto nemocných jsou výborné.

„Umožnila to skutečnost, že čekací doba na transplantaci ledvin je v ČR velmi krátká, kolem 90 dní a patří vůbec k nejkratším v Evropě,“ uvedl Vladislav Třeška.

Pro srovnání v zemích sdružených do organizace Eurotransplant, která koordinuje transplantace orgánů například v Rakousku, Belgii, Německu a Maďarsku, se čekací doba pohybuje kolem tří let.

Ledvina se daruje obvykle laparoskopicky

K významnému posunu došlo rovněž v technice odběru od živých dárců. Ty se v současnosti dělají ponejvíce laparoskopicky. V posledních letech se začalo i s takzvanými duálními transplantacemi, při kterých příjemce dostane dvě ledviny, neboť jedna není tak kvalitní.

„Došlo i k významnému posunu ve věku dárce. Dnes průměrný věk je kolem 50 let, a u příjemce není výjimka transplantovaný s věkem vyšším 70 let,“ říká předseda ČTS a přednosta chirurgické kliniky Třeška.

Transplantace ledvin v Česku zajišťuje sedm center. A sice Institut klinické a experimentální medicíny v Praze [IKEM]. Ten provedl od začátku programu do konce letošního února celkem 7 096 transplantací ledvin.

IKEM provedl první párovou výměnu ledvin s Izraelem

V IKEM se vedl i centrální registr do té doby, než v roce 2003 vzniklo Koordinační středisko transplantací. Podle údajů IKEM v Česku lékaři od roku 1966 do konce roku 2014 transplantovali 10 536 ledvin. Od roku 2015 do konce letošního února jich je ve statistikách KST dalších 2 909, celkem tedy 13 445.

 

Zdravezpravy.cz