Moderna očkovací látka

Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak bojovat s epidemií onemocnění covid-19. Aby se omezilo šíření tohoto  onemocnění mezi lidmi, snížil se počet závažných případů a současně se ochránil český zdravotnický systém, je  třeba naočkovat co nejvyšší počet obyvatel ČR.

Všechny očkovací látky dostupné v ČR jsou vysoce účinné, bezpečné a zajišťují požadovanou ochranu před onemocněním  covid-19. Zájemcům o očkování je aplikována očkovací látka aktuálně dostupná na jimi vybraném očkovacím místě.

MODERNA je očkovací látka proti onemocnění covid-19 od stejnojmenné americké biotechnologické společnosti  založená na technologii mRNA. Očkovací látka prošla složitým a kontrolovaným vývojem, aby byla zajištěna její  maximální bezpečnost a účinnost. Dne 6. ledna 2021 byla registrována Evropskou komisí, díky čemuž mohla být  uvedena na evropský trh. V ČR se touto látkou začalo očkovat dne 14. ledna 2021.

Jak očkovací látka MODERNA funguje: 

■ Technologie mRNA znamená, že očkovací látka obsahuje  nosič informace s pokynem pro lidské buňky, aby začaly  vytvářet určitou část koronaviru (tzv. spike protein), na  kterou imunitní systém očkované osoby reaguje tvorbou  speciálních buněk a protilátek.

■ Tyto speciální buňky a protilátky chrání očkovaného  v případě, že se potká se skutečným koronavirem. Jakmile  totiž rozpoznají tzv. spike protein na povrchu koronaviru,  zaútočí na něj a zničí jej.

■ Dle vědeckých studií poskytuje očkování časově delší  ochranu proti onemocnění covid-19 než imunita vytvořená  po prodělání onemocnění.

■ Očkování nedokáže vyvolat onemocnění covid-19, jelikož  očkovací látka neobsahuje živý koronavirus.

Základní informace o očkování 

očkovací látkou MODERNA: 

Očkovací látka MODERNA je určena pro všechny  osoby ve věku 18 let a starší.

■ Aby bylo očkování co nejúčinnější, je potřeba podat dvě  dávky v doporučeném rozmezí 28 dnů (25-35. den).  Požadovaná ochrana nastupuje jeden až dva týdny po  druhé dávce.

■ Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.

■ Po očkování je třeba vyčkat na očkovacím místě alespoň  15 minut pod dohledem zdravotníka pro případ, že by  se očkovanému udělalo špatně nebo se u něj projevila  alergická reakce.

■ Očkování je bezplatné pro všechny osoby pojištěné v ČR.

■ K očkování se mohou registrovat osoby spadající do  kategorie, která je aktuálně v ČR očkována, na stránkách  crs.uzis.cz.

■ K provedení očkování je možné si vybrat kterékoli  očkovací místo ze seznamu v registračním formuláři.

■ Po ukončeném očkování obdrží očkovaná osoba certifikát  o očkování na zadaný e-mail nebo jeho papírový výtisk.  Případně může očkovaná osoba využít očkovacího portálu  ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit,  zkontrolovat, aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout  a vytisknout.

Situace, které je třeba před očkováním konzultovat s lékařem: 

Alergická reakce po první dávce očkování proti covid-19.  V tomto případě se druhá dávka očkování nepodává.

Těhotenství a kojení.

Akutní horečnaté onemocnění nebo léčba jiného infekčního onemocnění. Očkování je vhodné odložit na dobu po  odeznění onemocnění či po ukončení jeho léčby.

Prodělání onemocnění covid-19 v minulosti. Termín, kdy  lze po onemocnění covid-19 aplikovat očkování, stanoví  lékař.

Nežádoucí reakce po očkování: 

■ Po očkování proti onemocnění covid-19 se mohou vyskytnout nežádoucí reakce jako po jakémkoli jiném očkování.

■ Mezi nejčastější reakce po očkování patří bolest, zarudnutí  či otok v místě aplikace očkování. Běžná je také únava,  bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice nebo horečka.

■ Nežádoucí reakce jsou obvykle mírné a odezní do několika  dní.

■ Jen ve zcela výjimečných případech může dojít k anafylaktické reakci.

■ Riziko spojené s nežádoucími reakcemi po očkování je  nesrovnatelně nižší než riziko komplikací a dlouhodobých  následků spojených s proděláním onemocnění covid-19.

Očkování je cestou, jak se vrátit k běžnému životu.