Koronavirus-doporučení pro dialyzované pacienty

Informace pro občany – dialyzované pacienty,  o koronaviru Covid-19.

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru zde jsou informace o tomto onemocnění. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i ostatní kolem sebe. Dialyzovaní pacienti patří do rizikové skupiny pacientů, kteří jsou více náchylní na onemocnění nejen koronavirem.

I když v současné době media stále přinášejí informace, jak se chovat v době pandemie koronaviru, považujeme za potřebné vás pacienty, kteří pravidelně docházíte na hemodialýzu, informovat o tomto onemocnění.

Jaké jsou příznaky onemocnění koronavirem COVID-19:

 • Zvýšená teplota (vyšší než 38oC)
 • Kašel
 • Dušnost
 • Bolest svalů
 • Únava

Aby se snížilo riziko nákazy, dodržujte tyto opatření

 • Kontakty s ostatním omezte na minimum a vždy noste roušku či respirátor
 • Necestujte do zasažených oblastí
 • Při kýchání nebo kašlání si zakryjte ústa kapesníkem nebo paží, nikdy nekýchejte nebo nekašlejte do dlaní
 • Často a důkladně si myjte ruce mýdlem s vodou, vhodné je i mýt obličej
 • Vyhýbejte se zjevně nemocným a místům s vyšším počtem lidí,
 • Na veřejnosti vždy používejte ochranné roušky či respirátor, zejména pokud cestujete dopravními prostředky, nakupujete v obchodech
 • Co nejvíce se zdržujte doma, vycházejte jen při nákupech potravin, i když i ty lze objednat donáškovou službou, vycházejte pouze, když jdete k lékaři
 • Omezte návštěvy
 • Důležitý je také dostatek odpočinku a vyvážená životospráva

Pro pacienty, kteří jsou zařazeni v dialyzačním program, týká se i pacientů po transplantaci ledviny.

Většina pacientů používá při převozu na dialýzu služby sanitními vozy. Zde je několik doporučení:

 • Před nástupem do sanitního vozu si nasaďte roušku či respirátor a ruce chraňte rukavicemi
 • Pokud jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou koronavirem, ale sami nemáte příznaky onemocnění, přesto po příjezdu na středisko informujte zdravotnický personál o této skutečnosti
 • Dodržujte odstup od ostatních pacientů nejméně 1,5 m
 • Po příchodu na dialyzační středisko si pečlivě omyjte a vydesinfikujte ruce

 

V případě, že jste byli v kontaktu s nakaženou osobou a sami máte příznaky onemocnění bez znalostí kontaktu, od kterého jste se mohli nakazit, postupujte takto:

 • Nenastupujte do sanitního vozu
 • Telefonicky kontaktujte svého praktického lékařem nebo krajskou hygienickou stanici nebo Státní zdravotní ústav (725 191 370, 725 191 367, 724 810 106), možno i volat linku 112, nechoďte ke svému praktickému lékaři, abyste nešířili onemocnění,
 • Využít je možno i webové stránky ministerstva zdravotnictví: mzcr.cz, Státního zdravotního ústavu: www.szu.cz
 • Sdělte telefonicky na své dialyzační středisko postup, který vám byl doporučen
 • Pokud budete ponecháni v domácí karanténě nebo pokud vám bude nařízena hospitalizace – sdělte toto telefonicky na své dialyzační středisko
 • Pokud si nebudete vědět rady, tak zavolejte na své dialyzační středisko, kde vám pomohou vše zajistit.

 

Vážení pacienti,

Proto je nutné větší pozornost věnovat hygieně rukou včetně fistule, pokud je to možné, nebýt na dialýze v oblečení, ve kterém jste se pohybovali mimo dialýzu.

Jen důsledným dodržováním opatření vlády omezíme šíření koronaviru. Musíme se teď všichni chovat opravdu zodpovědně a chránit sebe i své okolí.

 

Za výbor CiKáDa asociace pacientů s onemocněním ledvin

Ing. Jaroslav Andrle