I pacienti na dialýze mohou aktivně žít

Únava, omezená kondice, snížená chuť k jídlu a další komplikace, které jsou často spojeny s dialýzou, mohou způsobit, že se pacientům s chronickým onemocněním ledvin může zdát téměř nemožné vykonávat pravidelně fyzickou aktivitu. Přesto je to často právě pohyb, který může pomoci zmírnit některé z běžných vedlejších účinků dialýzy, a podpořit tak lepší kvalitu života.

Přínosy pravidelného pohybu u dialyzovaných pacientů

  • Lepší zvládání každodenních činností
  • Lepší kontrola krevního tlaku a snížená potřeba léků na snížení krevního tlaku
  • Podpora kardiovaskulárního zdraví
  • Zlepšení rizikových faktorů onemocnění srdce (hladiny cholesterolu, hladiny triglyceridů, inzulínová rezistence)
  • Zvýšení svalové síly
  • Snížení výskytu úzkosti a deprese
  • Lepší kvalita spánku
  • Podpora rovnováhy a koordinace pohybu

 

Tipy pro pravidelný pohyb

 

Nejdříve si promluvte se svým lékařem: Je důležité se ujistit, že váš zdravotní stav umožňuje pohyb a cvičení. Proberte společně možnosti fyzické aktivity. Informujte průběžně vašeho lékaře o tom, jak se vám daří.

 

Začněte pomalu a navyšujete postupně: Pokud jste po určitou dobu nevykonávali žádnou fyzickou aktivitu nebo jste úplní začátečníci, je vždy lepší začít pomalu. Dobrým výchozím cílem je 10 minut pohybu denně. Zvyšovat můžete o 5 minut týdně, dokud nedosáhnete alespoň 30 minut denně. Při zahájení nebo zvýšení aktivity vždy naslouchejte svému tělu.

 

Podpořte kardiovaskulární zdatnost: Pro její rozvoj je vhodná chůze, jízda na rotopedu, lehčí túry nebo plavání (nedoporučuje se, pokud máte centrální žilní katétr).

Nezapomeňte na posilování: cvičení s posilovací gumou nebo mírnou zátěží je dobrý způsob, jak získat sílu a svalovou hmotu. Pohyb opakujte vždy 8 až 10krát. Pokud provádíte silový trénink, je nezbytné začít zahřátím svalů (cca 5 minut), které pomáhá snížit riziko zranění. Dobrý způsob je třeba krátká intenzivní chůze nebo tzv. dynamický strečink (protažení v pohybu).

 

Protažení na závěr: Bez ohledu na to, jaký typ cvičení děláte, je vždy důležité na závěr protáhnout svaly. Protažení pomáhá udržovat nebo zvyšovat rozsah pohybu a snižuje bolestivost nebo ztuhlost svalů, které mohou nastat po cvičení.

Nastavte si své cíle „chytře“: tedy aby byly konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově ohraničené. Např. začnu cvičit v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, budu se procházet po dobu 10 minut a potom se budu 5 minut protahovat. Jakmile to pohodlně zvládnu, prodloužím čas na 15 minut.