DOMÁCÍ DIALÝZA

INOVACE V OBLASTI DIALYZAČNÍ LÉČBY, KTERÁ POSKYTUJE PACIENTOVI KOMFORT A SVOBODU

Metoda domácí hemodialýzy získává na popularitě u těch pacientů s renálním onemocněním, kteří preferují flexibilitu a svobodu spojenou s léčbou mimo zdravotnická zařízení. V současné době je domácí hemodialýza považovaná za jednu z nejfyziologičtějších léčeb, kterou může pacient s renálním selháním využít. Efekt léčby je podobný efektu činnosti zdravých ledvin. Principem domácí dialýzy je léčba v režimu denních 2–3hodinových dialyzačních ošetření 5x až 6x týdně. Současné studie dokazují, že denní hemodialýza významně zvyšuje kvalitu života pacientů, zejména tím, že dvojnásobně snižuje dobu zotaveni mezi jednotlivými ošetřeními. Mezi hlavní medicínské benefity řadíme vyšší hemodynamickou stabilitu a optimalizaci odstraňování fosfátů.

K PROVÁDĚNÍ DOMÁCÍ DIALÝZY JE POTŘEBA MINIMUM VYBAVENÍ

Před zahájením ošetření mimo dialyzační středisko je vhodné si zvolit místo, kde se dialýza bude provádět. Na přístroj je třeba mít skříňku (stůl), nejlépe pojízdnou. Na ní bude postavený přístroj, uvnitř pak bude uložený další drobný spotřební materiál pro ošetření. Dále je potřeba elektrická zásuvka a např. umyvadlo pro odtok dialyzátu (vzdálené maximálně 6 metrů). Před započetím domácí dialýzy vás navštíví technik, který posoudí možnosti instalace a doporučí vhodné umístění přístroje a prostoru pro ošetření. K provádění samotného dialyzačního ošetření není potřeba zařízení na úpravu vody, protože jsou využívány sterilní vaky s dialyzačním roztokem bez pyrogenů, vyrobené dle farmaceutických standardů.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE V OBLASTI DOMÁCÍ DIALÝZY PRO KLIENTY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Co vám můžeme nabídnout

l Vyškolíme zdravotnický personál nebo vás propojíme s agenturou domácí péče, která bude docházet za vašimi pacienty l Pohodlnější léčbu pro pacienty i pro zařízení l Pacientovi zajistíme kompletní nefrologickou péči včetně pravidelných ambulantních kontrol v rámci sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum l Zajištění adekvátní technologie pro domácí dialýzu včetně technické podpory pro nainstalované přístroje/software l Nastavení logistiky pro dovoz potřebného materiálu dle prostorových možností zařízení

Jaké jsou hlavní přínosy spolupráce?

l Pacientovi bude nastavena individuální dialyzační léčba, která pro něj bude přirozenější a přínosnější l Bez nutnosti transportu pacienta několikrát týdně na dialyzační středisko l V zařízení si sami určíte, kdy je nejvhodnější doba pacienta dialyzovat vzhledem k programu a aktivitám l Svým klientům budete moci nabídnout moderní dialyzační léčbu přímo v zařízení s přímou podporou renomovaného poskytovatele

Autor: DAVID VACEK vedoucí pacientské péče LUKÁŠ HILOVSKÝ aplikační specialista