Diagnóza Dialýza – šok pro pacienta s nemocnými ledvinami

Selhání ledvin představuje pro člověka velikou změnu, náročnou také na psychiku. Smířit
se s nutností dialýzy nebývá pro většinu pacientů jednoduché a v některých případech je
zapotřebí vyhledat pomoc odborníka. Moderní medicína však nabízí způsob léčby, kdy se
pacientův život na dialýze téměř neliší od toho předchozího.
Prvotní šok z diagnózy
Nástup na dialýzu přináší v životě pacienta mnoho změn. Často dochází k přechodu do jiného
zaměstnání nebo ke ztrátě práce celkově. To je pro člověka veliký šok, na nějž může tělo
reagovat psychickými problémy.

„Tělesnou nemoc, v tomto případě nezvratné selhání
ledvin, mohou doprovázet nejrůznější psychologické reakce i vážnější poruchy. Kvalitní
střediska proto mají těsné napojení na psychologické a psychiatrické služby. Každý případ
je pak řešen individuálně a psychiatr spolupracující s takovým pracovištěm zná indikace a
omezení, která při farmakoterapii přicházejí v úvahu,“ říká MUDr. Radkin Honzák, CSc.,
psychiatr IKEM. Fakt, že přechod na dialýzu je pro člověka psychicky náročný, potvrzuje i IT
specialista Eduard Rindt. Přestože měl dostatek informací od své ošetřující lékařky, která mu
navíc vhodnou medikací dokázala předdialyzační období prodloužit o několik let, v momentě, kdy
přišla s rozhodnutím léčit pacienta dialýzou, byl to pro Eduarda šok. „Do té doby jsem
konzumoval velké množství léků a držel speciální dietu, ale to bylo vše. Měl jsem pocit, že
s přechodem na dialýzu budu v poloinvalidním režimu, ale vůbec to tak není, funguju
úplně stejně dál. Stále hraji volejbal, chodím se bavit s přáteli, pracuji,“říká dále Eduard,
který je na peritoneální dialýze více než rok.

Správná volba dialýzy je klíčová
Velmi důležitou roli hraje doba před nástupem na dialýzu, kdy by měl pacient se svým ošetřujícím
lékařem zvážit, jaká forma dialýzy pro něj bude nejvhodnější. Správná volba léčby dokáže
eliminovat negativní dopad na duševní zdraví nemocného a zajistit mu tak co nejpohodlnější
průběh života. Pro pacienta je totiž velmi důležité, aby mohl i přes onemocnění pokračovat ve
svých oblíbených činnostech, ať už je to sport nebo cestování. „Výběr metody náhradní léčby
závisí v tomto případě na míře pacientovy osobní závislosti-nezávislosti.
Svobodomyslnější člověk zvolí peritoneální dialýzu, při níž bude mnohem samostatnější,
je však řada lidí, kteří raději svěří odpovědnost do rukou profesionálů. Pacient se
pochopitelně musí rozhodnout sám,“ uvádí dále uznávaný psychiatr. Pokud si nemocný
vybere peritoneální dialýzu, může si například při cestování vyžádat od distribuční firmy dovoz
roztoků, vaky a dialyzační sety na místo dovolené.  Cycler  se v tomto případě umístí do kufru na
kolečkách, který je součástí dialyzačního setu a je vhodný i pro cestování letadlem nebo se
pohodlně vejde do zavazadlového prostoru v autě.

Podpora rodiny a přátel
Významným faktorem, který dokáže ovlivnit zdraví nemocného je i v tomto případě podpora
přátel a hlavně rodinných příslušníků. Ta má velký vliv na pacientovu psychiku nejen v době
zjištění diagnózy, ale i po dobu dialýzy nebo při následné transplantaci ledviny. „Rodina je
sociální jednotka a onemocnění jednoho člena ji ovlivní celou. Je proto žádoucí rodinný
přístup k léčbě, účast dalších členů rodiny při psychologických konzultacích a ze strany
personálu také ochota pomoci rodině,“dodává MUDr. Honzák.