Darování ledviny

Transplantace ledviny provedené od žijícího dárce má lepší prognózu. Více šancí k
přežití tu má pacient, tak i ledvina pak vydrží déle. Od zemřelého dárce vydrží
ledvina zhruba 8-12 let, zatímco od živého klidně i 20 let.
Dárcem se může stát kdokoli, kdo má více než 18 let a je způsobilý k právním
úkonům. Samozřejmě je zapotřebí, aby byl dárce zdravý. To odhalí podrobné
vyšetření možného dárce před odběrem ledviny.Vyšetření se provádí u
ošetřujícího nefrologa nebo přímo v transplantačním centru.

Kritéria
K důležitým kritériím pro darování ledviny patří shoda v krevní skupině. Největší
předpoklad mají rodinní příslušníci, ale nemusí tomu být tak. Může se jednat i o
tzv. párovu transplantaci, kdy se ledviny vymění mezi dvěma
dvojicemi. Svou ledvinu může darovat i někdo zcela cizí, se shodou. Pro vyhledání
toho nejlepšího dárce tu je registr dárců IKEM.
Bohužel v Česku je dárcem živých orgánů pouze  3-8% lidí. To představuje zhruba
20 až 50 zákroků za rok. To není příliš, oproti jiným zemím, kde jsou živými dárci až
50% obyvatel.

Jak moc bezpečné je darování ledviny
Možná by vás to nikdy nenapadlo, ale dárci orgánů jsou zdravější než zbytek
populace a obvykle žijí déle než všichni ostatní. Prokázaly to studie a výzkumy,
které proběhly na několika místech na světě. Je tomu tak proto, že člověk,
který chce darovat ledvinu, musí splňovat jistá kritéria. Musí být dostatečně zdraví.
Jsou však mírně více ohroženi selháním ledvin během svého života.

Jak probíhá
Minimálně 6 hodin před operací se nesmí jíst, pít, ani kouřit. Před operací proběhne
důkladné vyšetření a následná příprava, která je spojena s důkladným vyprázdněním
střev. Dále je oholeno operační pole. Samotný operační výkon spočívá v odstranění

ledviny v celkové narkóze. Odebraná ledvina pak bude transplantována
příjemci.Dochází k tomu dvěma postupy, buď klasickou nefrektomií z tzv.
lumbotomie. Tento operační výkon probíhá v celkové anestézii v poloze na boku.
Operační výkon probíhá 90-120 minut, kdy u 15-20 centimetrů dlouhého řezu ve
střední části pravé nebo levé poloviny břicha lékař postupuje k tukovému pouzdru
ledviny, kde dojde k preparaci ledvinné žíly, tepny a močovodu. Po přerušení těchto
struktur by měla být vyjmuta z těla, propláchnuta speciálním roztokem a přenesena
k připravenému dárci. Operační výkon končí sešitím operační rány. Dárce pak
míří na JIP. Bohužel po tomhle zákroku zůstává velká jizva, která dost bolí a může
u ní dojít k porušení inervace břišního svalstva, což vede k nevzhlednému vyklenutí
břišní stěny.
Druhou možností je laparoskopická nefrektomie, která je mnohem šetrnější a je
spojená s menšími bolestmi a menším vyklenutím břišní stěny. Operační řez se
vede pod pupkem ve střední čáře a je dlouhý pouze 8-10
centimetrů. Mnohem kratší je pak i následná hospitalizace a rekonvalescence.