Covid-19

Covid  – 19 při onemocnění ledvin.

 

Co je to Covid – 19?

Jedná se o nový respirační virus, který se v současné době šíří po celém světě. Způsobuje potíže od běžného nachlazení až po vážnější onemocnění, jako je například závažný respirační problém. Většina lidí se z nemoci zotaví, aniž by potřebovali nějakou specializovanou léčbu. Tento virus se přenáší kapénkami, které nemocný člověk šíří do okolí, a to kašláním, kýcháním nebo dotykem kontaminovaného povrchu rukou a následným kontaktem ruky s očima, nosem nebo ústy. Proto je tak důležité v této době pečlivé mytí rukou.

Protože opakovaní je matka moudrosti, dovolte mi zopakovat symptomy Covid-19. Jsou to horečka, kašel a dušnost. Pokud takového příznaky máte, neprodleně kontaktujte své dialyzační středisko a požádejte personál o pomoc.

Jsou přijata opatření, která má zabránit šíření viru. Vývoj poslední doby potvrzuje, že tato opatření jsou účinná a přispívají  k zamezení šíření viru. Presto je velmi důležitá prevence. Mytí rukou na prvním místě. Doporučuje se mytí rukou nejméně po dobu 20 vteřin. Mytí je nutné bezprostředně po použití toalety, při kýchání, kašlání, smrkání, před jídlem a po jídle, při použití veřejné dopravy, před nasazením a před sundáním roušky.

Základní hygienická opatření proti šíření virů jsou. Vyhněte se uzavřeným prostorům, pravidelně si desinfikujte ruce, vyvarujte se fyzického kontaktu při zdravení lidí, když kašlete, zakrývejte si ústa, použitý kapesníček okamžitě vyhoďte. Udržujte se vzdálenost 2 m mezi lidmi.

Pokud se cítíte nemocní tak:

  • Kontaktujte své dialyzační středisko, v nutném případě kontaktujte linku 155
  • Nechoďte přímo do zdravotnického zařízení nebo na pohotovost s výjimkou akutních případů

Rady, jak postupovat při příchodu na dialyzační středisko

  • Nevstupujte na dialyzační sál, dokud vás neprohlédne personál dialyzačního střediska, změří vám teplotu
  • Podle možnost dialyzačních středisek vám personál při příchodu na středisko vydá jednorázovou roušku, kterou použijte během celé dialýzy, při odchodu z dialýzy použijte roušku, s kterou jste na středisko přišli
  • Po příchodu na dialyzační středisko si umyjte ruce po dobu 20 vteřin dezinfekčním mýdlem a ruce ošetřete dezinfekcí

 

Buďte připraveni na to, že zajeté a dříve běžné postupy při dialýze mohou v této době doznat  změn. Buďte trpěliví a mějte na vědomí, že všechna opatření jsou ku prospěchu všech. Jde přeci o to, abychom se co nejdříve vrátili do normálního stavu, na který jsme byli zvyklí před nákazou Covid-19.

 

Hlavně dodržujte všechny pokyny personálu dialyzačních středisek.

Výbor CiKáDy Asociace pacientů s onemocněním ledvin.