COMIRNATY Pfizer/BioNTech očkovací látka

■ Technologie mRNA znamená, že očkovací látka obsahuje nosič informace s pokynem pro lidské buňky, aby začaly vytvářet určitou část koronaviru (tzv. spike protein), na kterou imunitní systém očkované osoby reaguje tvorbou speciálních buněk a protilátek.
■ Tyto speciální buňky a protilátky chrání očkovaného v případě, že se potká se skutečným koronavirem. Jakmile totiž rozpoznají tzv. spike protein na povrchu koronaviru, zaútočí na něj a zničí jej.
■ Dle vědeckých studií poskytuje očkování časově delší ochranu proti onemocnění covid-19 než imunita vytvořená po prodělání onemocnění.
■ Očkování nedokáže vyvolat onemocnění covid-19, jelikož očkovací látka neobsahuje živý koronavirus.

Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak bojovat s epidemií onemocnění covid-19. Aby se omezilo šíření tohoto onemocnění mezi lidmi, snížil se počet závažných případů a současně se ochránil český zdravotnický systém, je třeba naočkovat co nejvyšší počet obyvatel ČR.
Všechny očkovací látky dostupné v ČR jsou vysoce účinné, bezpečné a zajišťují požadovanou ochranu před onemocněním covid-19. Zájemcům o očkování je aplikována očkovací látka aktuálně dostupná na jimi vybraném očkovacím místě.
COMIRNATY je očkovací látka proti onemocnění covid-19 od americko-německé firmy Pfizer/BioNTech založená na technologii mRNA. Očkovací látka prošla složitým a kontrolovaným vývojem, aby byla zajištěna její maximální bezpečnost a účinnost. Dne 21. prosince 2020 byla registrována Evropskou komisí, díky čemuž mohla být uvedena na evropský trh. V ČR se touto látkou začalo očkovat dne 27. prosince 2020.
COMIRNATY VAKCÍNA PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Jak očkovací látka COMIRNATY funguje:
■ Očkovací látka COMIRNATY je určena pro všechny osoby ve věku 16 let a starší.
■ Aby bylo očkování co nejúčinnější, je potřeba podat dvě dávky v doporučeném rozmezí 21. dnů (19-23 dní). Požadovaná ochrana nastupuje jeden až dva týdny po druhé dávce.
■ Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
■ Po očkování je třeba vyčkat na očkovacím místě alespoň 15 minut pod dohledem zdravotníka pro případ, že by se očkovanému udělalo špatně nebo se u něj projevila alergická reakce.
■ Očkování je bezplatné pro všechny osoby pojištěné v ČR.
■ K očkování se mohou registrovat osoby spadající do kategorie, která je aktuálně v ČR očkována, na stránkách crs.uzis.cz.
■ K provedení očkování je možné si vybrat kterékoli očkovací místo ze seznamu v registračním formuláři.
■ Po ukončeném očkování obdrží očkovaná osoba certifikát o očkování na zadaný e-mail nebo jeho papírový výtisk. Případně může očkovaná osoba využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat, aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout a vytisknout.
Základní informace o očkování očkovací látkou COMIRNATY:
■ Alergická reakce po první dávce očkování proti covid-19. V tomto případě se druhá dávka očkování nepodává.
■ Těhotenství a kojení.
■ Akutní horečnaté onemocnění nebo léčba jiného infekčního onemocnění. Očkování je vhodné odložit na dobu po
odeznění onemocnění či po ukončení jeho léčby.
■ Prodělání onemocnění covid-19 v minulosti. Termín, kdy lze po onemocnění covid-19 aplikovat očkování, stanoví lékař. Situace, které je třeba před očkováním konzultovat s lékařem:
■ Po očkování proti onemocnění covid-19 se mohou vyskytnout nežádoucí reakce jako po jakémkoli jiném očkování.
■ Mezi nejčastější reakce po očkování patří bolest, zarudnutí či otok v místě aplikace očkování. Běžná je také únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice nebo horečka.
■ Nežádoucí reakce jsou obvykle mírné a odezní do několika dní.
■ Jen ve zcela výjimečných případech může dojít k anafylaktické reakci.
■ Riziko spojené s nežádoucími reakcemi po očkování je nesrovnatelně nižší než riziko komplikací a dlouhodobých následků spojených s proděláním onemocnění covid-19.

Nežádoucí reakce po očkování:
Každý, kdo se naočkuje, chrání hlavně sebe, ale pomáhá také ochránit ty, kteří tak kvůli svému
zdravotnímu stavu, nízkému věku nebo jiným objektivním důvodům učinit nemohou.
Očkování je cestou, jak se vrátit k běžnému životu.