Civilizační nemoci devastují i ledviny

Trpíte-li vysokým krevním tlakem nebo se přejídáte sladkým a trpíte obezitou, pak vám nehrozí jen infarkt či mrtvice, ale i problémy s ledvinami.

Typické civilizační choroby, jako je obezita, cukrovka, ateroskleróza a vysoký krevní tlak, za které zpravidla může nezdravý životní styl, mají destruktivní dopad na mnoho orgánů v těle. I když vás nic nebolí, skrytě devastují srdce, cévy i ledviny.

Kvůli nárůstu civilizačních onemocnění trpí chronickým onemocněním ledvin již každý desátý občan Česka, po 75. roce života je to již každý druhý. U jednoho procenta dospěje chronické onemocnění ledvin až do stadia úplného selhání, kdy je zapotřebí náhrada funkce pomocí dialýzy nebo transplantace.

V souvislosti s civilizačními nemocemi bývá často zmiňován srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Příčinou těchto příhod je poškození cév, které se vlivem tukových a vápenných usazenin zužují a tuhnou, a pak jimi proudí méně krve. Pokud takové zúžení, nebo dokonce ucpání postihne srdeční tepnu, dojde k infarktu. Postihne-li cévu v mozku, projeví se uzávěr mozkovou příhodou.

Ale zužující se cévy negativně ovlivňují také ledviny. Výsledkem je pak nedostatečné prokrvení ledvinné tkáně a horší očištění krve od škodlivin. Ledviny mají totiž za úkol čistit tělo od odpadů, a pokud jsou postupně vyřazovány z provozu, zplodiny metabolismu se začnou v těle hromadit. Pokud by se činnost ledvin zcela zastavila, vznikl by život ohrožující stav zvaný uremie. V krvi při ní stoupají odpadní látky do té míry, až dojde k metabolickému rozvratu organismu. Pokud by člověk nepodstoupil dialýzu nebo transplantaci, zemřel by během několika dní.

Ve většině případů, kdy poškození ledvin způsobují civilizační nemoci, dochází ke snižování ledvinných funkcí postupně. Dotyčný si vůbec nemusí všimnout, že cukrovkou nebo vysokým krevním tlakem trpí, protože na sobě dlouho nepociťuje žádné potíže. Ale ledviny už postiženy být můžou, což ukázal průzkum společnosti Fresenius Medical Care, do kterého se zapojilo na tři tisíce pacientů v hemodialyzačním programu.

Z výzkumu vyplynulo, že až čtyřicet procent pacientů přišlo na dialýzu takzvaně „z ulice“. Zjednodušeně to znamená, že se dostali až do fáze ledvinného selhání, aniž by o tom věděl jejich ošetřující lékař.

Jak je to možné? Lidé podceňují preventivní prohlídky, lékař by totiž včas počínající potíže objevil. Preventivní prohlídky by neměli vynechávat zejména nemocní se zvýšeným rizikem selhání ledvin – diabetici, lidé s vysokým krevním tlakem a lidé nad 60 let.