AstraZeneca očkovací látka proti onemocnění COVID-19

Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak bojovat s epidemií onemocnění covid-19. Aby se omezilo šíření tohoto onemocnění mezi lidmi, snížil se počet závažných případů a současně se ochránil český zdravotnický systém, je třeba naočkovat co nejvyšší počet obyvatel ČR. Všechny očkovací látky dostupné v ČR jsou vysoce účinné, bezpečné a zajišťují požadovanou ochranu před onemocněním covid-19. Zájemcům o očkování je aplikována očkovací látka aktuálně dostupná na jimi vybraném očkovacím místě. AstraZeneca je očkovací látka proti onemocnění covid-19 od stejnojmenné britsko-švédské farmaceutické společnosti založená na tzv. vektorové technologii. Očkovací látka prošla složitým a kontrolovaným vývojem, aby byla zajištěna její maximální bezpečnost a účinnost. Dne 29. ledna 2021 byla registrována Evropskou komisí, díky čemuž mohla být uvedena na evropský trh. V ČR se touto látkou začalo očkovat dne 11. února 2021.

Jak očkovací látka AstraZeneca funguje:

■ Vektorová technologie znamená, že očkovací látka se skládá z jiného zcela neškodného viru (tzv. adenovirus), který byl upraven tak, aby dokázal na svém povrchu vytvořit část koronaviru (tzv. spike protein), na kterou imunitní systém očkované osoby reaguje tvorbou speciálních buněk a protilátek.

■ Tyto speciální buňky a protilátky chrání očkovaného v případě, že se potká se skutečným koronavirem. Jakmile totiž rozpoznají tzv. spike protein na povrchu koronaviru, zaútočí na něj a zničí jej.

■ Adenovirus je tak nositelem (tzv. vektorem) informace pro imunitní systém, jak bojovat s koronavirem.

■ Dle vědeckých studií poskytuje očkování časově delší ochranu proti onemocnění covid-19 než imunita vytvořená po prodělání onemocnění.

■ Očkování nedokáže vyvolat onemocnění covid-19, jelikož očkovací látka neobsahuje živý koronavirus. Adenovirus obsažený v očkovací látce je upraven takovým způsobem, že se v těle nedokáže množit a nevyvolá onemocnění.

Základní informace o očkování očkovací látkou AstraZeneca

■ Očkovací látka AstraZeneca je určena pro všechny osoby ve věku 18 let a starší.

■ Aby bylo očkování co nejúčinnější, je potřeba podat dvě dávky v doporučeném rozmezí 90 dnů (84-91 dní). Požadovaná ochrana nastupuje jeden až dva týdny po druhé dávce. Úroveň ochrany po očkování je dostatečná v každém věku.

■ Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.

■ Po očkování je třeba vyčkat na očkovacím místě alespoň 15 minut pod dohledem zdravotníka pro případ, že by se očkovanému udělalo špatně nebo se u něj projevila alergická reakce.

■ Očkování je bezplatné pro všechny osoby pojištěné v ČR.

■ K očkování se mohou registrovat osoby spadající do kategorie, která je aktuálně v ČR očkována, na stránkách crs.uzis.cz.

■ K provedení očkování je možné si vybrat kterékoli očkovací místo ze seznamu v registračním formuláři.

■ Po ukončeném očkování obdrží očkovaná osoba certifikát o očkování na zadaný e-mail nebo jeho papírový výtisk. Případně může očkovaná osoba využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat, aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout a vytisknout.

Situace, které je třeba před očkováním konzultovat s lékařem:

■ Alergická reakce po první dávce očkování proti covid-19. V tomto případě se druhá dávka očkování nepodává.

■ Těhotenství a kojení.

■ Akutní horečnaté onemocnění nebo léčba jiného infekčního onemocnění. Očkování je vhodné odložit na dobu po odeznění onemocnění či po ukončení jeho léčby.

■ Prodělání onemocnění covid-19 v minulosti. Termín, kdy lze po onemocnění covid-19 aplikovat očkování, stanoví lékař.

Nežádoucí reakce po očkování:

■ Po očkování proti onemocnění covid-19 se mohou vyskytnout nežádoucí reakce jako po jakémkoli jiném očkování.

■ Mezi nejčastější reakce po očkování patří bolest, zarudnutí či otok v místě aplikace očkování. Běžná je také únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice nebo horečka.

■ Nežádoucí reakce jsou obvykle mírné a odezní do několika dní.

■ Jen ve zcela výjimečných případech může dojít k anafylaktické reakci.

■ Riziko spojené s nežádoucími reakcemi po očkování je nesrovnatelně nižší než riziko komplikací a dlouhodobých následků spojených s proděláním onemocnění covid-19.